Zero Hassle: Move About ordner ALT

tires_man

Det er viktig at bilene er rene og trygge når ansatte skal ut i møte. Men som
arbeidsgiver ønsker du ikke at dine ansatte skal bruke arbeidstiden på bilhold.

Derfor inkluderer Move About full service og vedlikehold av bilparken som en
del av bedriftsavtalen:

  • ukentlig utvendig og innvendig vask.
  • koordinering og transport til verksted for
    • planlagt service (20.000 km service, for eksempel)
    • reparasjon av skade
  • jevnlig sikkerhet– og funksjonssjekk
  • omlegging til sommer– og vinterdekk
  • fylle spylervæske, sikre riktig dekktrykk, osv.